Inovácia a modernizácia učebného odboru Autoopravár

Kategória: Uncategorised
Prečítané: 1702x

PROJEKT: Inovácia a modernizácia učebného odboru Autoopravár

1.1 Vytvorenie a zavedenie nového učebného odboru Autoopravár – Mechanik jednostopových vozidiel
1.2 Inovácia a modernizácia existujúceho učebného odboru  Autoopravár
1.3 Inovácia a modernizácia všeobecno – vzdelávacích predmetov
2.1 Vzdelávanie zamestnancov pre existujúci učebný odbor  Autoopravár
2.2 Spolupráca inštitúcií – prenos know – how v učebnom odbore Autoopravár

           

 

Na konferencii organizovanej Eszterházy Károly College (HU), HunDidac Association (HU), Open University Malajzia a Delta univerzity pre vedu a techniku z Egypta v maďarskom meste Eger ukázali výsledky projektu „Inovácia a modernizácia učebného odboru Autoopravár v Strednej odbornej škole v Senci“. Obsahom prezentácie bolo technické vzdelávania s podporou e-learningu v oblasti autoopravárenstva, systém kontinuálneho vzdelávania, modernizovaný učebný odbor autoopravár 01 mechanik v rámci školského vzdelávacieho programu špecializovaný na jednostopé vozidla (motocykle), inovované a modernizované učebné texty. Zavádzanie IKT a e-learningu umožňuje širokú oblasť využitia v pedagogickej praxi, ktoré je nevyhnutné v modernej vedomostnej spoločnosti. SOŠ Senec pripravuje pre školský rok 2012/2013 modernizovaný učebný odbor autoopravár 01 mechanik špecializácia na jednostopé vozidla (motocykle), prijatým uchádzačom bude umožnená odborná prax v autorizovaných servisoch motocyklov Honda, Yamaha, Kawasaki, Aprilia, Malaguti, Ducati, Moto Guzzi.