Štipendijný program EHP Slovensko – Praktické vzdelávanie študentov a učiteľov

Kategória: Uncategorised
Prečítané: 1567x

 web stránka projektu

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Grantov EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Štipendijného programu EHP Slovensko.

Moje nórske dobrodružstvo

 

My Norwegian adventure eng.

 

 

 

                                                                                                         

 

 

V termíne od 12. 10 do 19. 10. 2015 som sa stala jednou zo šestice účastníkov medzinárodného projektového týždňa našej školy v nórskom meste Bergen.  Naša cesta bola spočiatku komplikovaná vďaka problémom s batožinou, ale nakoniec sme šťastne docestovali. Na letisku už na nás čakali dvaja pedagógovia z našej partnerskej školy, tak sme sa mohli vydať na cestu. Viac na

 

 Pozdrav od nórskych fjordov  

Projekt SOŠ Senec: Praktické vzdelávanie študentov a učiteľov

 

      Naša Stredná odborná škola, Kysucká 14 v Senci pokračuje vo svojej tradícii projektovej činnosti; teraz  sme sa však rozhodli prekročiť hranice Európskej únie. V rámci Štipendijného programu EHP Slovensko sme vypracovali projekt s názvom Praktické vzdelávanie študentov a učiteľov. Cieľom projektu je zvýšenie bilaterálnej inštitucionálnej spolupráce v stredoškolskom vzdelávaní. 

Projektový grant je financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 85%-ami a z príspevku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 15%-ami. Projektový grant tvorí 90%, t. j. 81 929,52 €. Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 91 032,80 €. Spolufinancovanie z vlastných zdrojov partnerských škôl je 9 103,28 €. Spolufinancovanie našej školy činí 6 190,23 € a zvyšok, 2 913,05 € spolufinancuje partnerská nórska škola. Spolufinancovanie našej škole zabezpečil BSK, za čo srdečne ďakujeme.

 

 
Ako projekt začal?
    Prvým krokom bolo vypracovanie projektu na Prípravné stretnutie, ktorý SAIA, n. o. schválila. Naša škola pozvala dvoch zástupcov Åsane videregående skole v Bergene, aby nás navštívili a spolu s nami pracovali na príprave spoločného projektu. V septembri 2014 prišli do Senca na jeden týždeň pani Marit Sofie Njøten, vedúca oddelenia všeobecného vzdelávania partnerskej školy a pán Erlend Jarl Krossøy, vyučujúci predmetu marketing. V čase od 1. septembra do 5. septembra 2014 sme spoločne vypracovali projekt, ktorý bol potom poslaný do SAIA, n. o. a tiež bol schválený.
 
     
O čom je projekt Praktické vzdelávanie študentov a učiteľov?  
     Náš projekt začal v januári 2015, bude trvať do februára 2016 a je určený žiakom tretieho ročníka SOŠ Senec študijného odboru škola podnikania. Na základe bilaterálnej spolupráce medzi našou Strednou odbornou školou v Senci a Åsane videregående skole v Bergene v Nórsku sme sa zamerali na plánovanie a manažovanie v cestovnom ruchu založenom na regionálnych možnostiach vo dvoch partnerských krajinách - v Nórsku a na Slovensku využívajúc rôzne marketingové nástroje.
     Naplánované sú dve sedemdňové mobility našich žiakov a pedagógov do Nórska a dve sedemdňové mobility nórskych žiakov a ich pedagógov na Slovensko. Žiaci budú spoločne pracovať na zadaniach z oblasti marketingu, cvičnej firmy a anglického jazyka aj v nasledujúcom školskom roku, projekt bude trvať 14 mesiacov.
     V čase od 22. marca do 29. marca 2015 sa prví šiesti žiaci so štyrmi pedagógmi z SOŠ Senec zúčastnili mobility v Bergene. Z tejto návštevy sme si priniesli okrem krásnych zážitkov mnoho materiálu, s ktorým budú pracovať na hodinách cvičnej firmy, marketingu a anglického jazyka.Študenti III.E so svojimi vyučujúcimi a riaditeľkou pred budovou partnerskej nórskej školy

V nórskom Bergene


     Ďalšie stretnutie so žiakmi a pedagógmi z nórskej partnerskej školy sa uskutočnilo    
v termíne od 12. apríla do 19. apríla 2015, tentokrát však u nás, na SOŠ v Senci. Žiaci oboch partnerských škôl absolvovali exkurzie do okolia Senca a Bratislavy. Na hodinách cvičnej firmy na SOŠ Senec naši žiaci v spolupráci s nórskymi žiakmi začali vytvárať katalógy na rozšírenie portfólia svojej cestovnej kancelárie - na propagáciu regiónov Senec a Bergen.                     
Nórske študentky so svojimi pedagógmi v učebni cvičnej firmy na SOŠ
            

                                                 Naši nórski hostia na prehliadke Senca


     Naši žiaci zároveň priebežne komunikujú so žiakmi z partnerskej školy v Bergene prostredníctvom internetu, čím si neustále precvičujú a rozširujú svoje komunikačné zručnosti v anglickom jazyku a zároveň upevňujú novovzniknuté priateľstvá.  
 
                                                                                                       PaedDr. Oľga Hlavačková

Spoločný slovensko-nórsky projekt
     Dňa 22.03.2015 sme vycestovali do Bergenu v Nórsku za účelom práce na projekte. Po príchode sme mali uvítaciu večeru. V pondelok sme išli do školy, kde sme sa zoznámili so študentmi a poobede nás vzali na horu Fløyen. Cestu sme absolvovali typickou bergenskou zubačkou. Výhľad na mesto odtiaľ bol okúzľujúci.
     Ďalší deň nás zobrali na plavbu loďou, kde sme pozorovali fjordy. V stredu sme mali prácu v škole a domáci študenti nám ukázali ich školské budovy. V jednej z nich nám študenti pripravili vynikajúci obed. Nasledujúci deň sme boli na prehliadke mesta. Navštívili sme múzeum, kde nám porozprávali o histórii mesta Bergen. Neskôr nás vzali do akvária, z ktorého sme mali neuveriteľný zážitok.
     V piatok sme začali deň projektovým stretnutím v škole, po ktorom nasledovala prehliadka väzenia. Deň sme zakončili v reštaurácii TGI Fridays, kde sme mali pripravenú rozlúčkovú večeru so študentmi. Predposledný deň nás vzali na trhy. Tu sme mali možnosť nakúpiť si  tradičné nórske jedlá.
     Po príchode do hotela sme sa rozlúčili s nórskymi pedagógmi. Po zvyšok dňa sme mali osobné voľno, ktoré sme, samozrejme, využili na nákup suvenírov a darčekov pre našich blízkych. V nedeľu dňa 29.03.2015 sme sa vrátili domov.
Bol to pre mňa neopísateľný zážitok. Ďakujem mojej škole, že som sa mohla zúčastniť tohto projektu, a tým získať nové priateľstvá a skúsenosti do života.
                                                                                                             Erika Fiľaková, III.E