Odborný výcvik

Kategória: Uncategorised
Prečítané: 2208x

Odborný výcvik


Odborný výcvik výučbu učebných odborov naša škola realizuje podľa inovovaných učebných osnov, ktoré spĺňajú základné požiadavky trhu práce. Obdorná príprava je realizovaná v interných priestoroch školy. Žiaci majú k dispozícií dielenské priestory, odborné učebňe a špecializované pracoviska. Vzhľadom k potrebe adaptácie žiakov do pracovného procesu umožňujeme absolvovanie odborného výcviku a odbornej praxe v sieti zmluvných pracovísk. 

Odborný výcvik učebných odborov autoopravár naša škola realizuje podľa inovovaných učebných osnov, ktoré spĺňajú základné požiadavky pre opravy, servis a predaj motorových vozidiel. Obsah vzdelávania a prípravy má spoločný základ v 1. ročníku pre všetkých žiakov učebného odboru autoopravár. Odborná príprava sa realizuje v interných dielenských priestoroch a na zmluvných pracoviskách. Interné pracoviská:

Dielňa – opravy motorov a prevodoviek,

 1. Dielňa autodiagnostiky,
 2. Dielňa – bežné opravy a geometria vozidiel,
 3. Dielňa obrábania materiálov,
 4. Karosárska dielňa,
 5. Lakovnícka dielňa,
 6. Dielňa - autoelektrika ,
 7. Pneuservis,
 8. Dielňa – opravy častí nákladných vozidiel,
 9. Dielňa opráv častí motorových vozidiel,
 10. Zámočnícka dielňa – 4 dielne – ručné spracovanie kovov,
 • Učebňa s podporou IKT pre odbornú prípravu.

 

Žiaci školy sa na základe podaných prihlášok a dosiahnutých výsledkov žiaci zaraďujú do jednotlivých odborov. Odbornú prax v súlade so svojim zameraním vykonávajú aj na zmluvných pracoviskách a prevádzkach CPA SR.

V odbornej príprave autoopravárenských profesií spolupracujeme s nasledovnými partnermi: 

 • MOTOR CAR , s.r.o Bratislava  
 • Volvo, Senec
 • Dodo Cars, s.r.o. Senec   
 • Scania Slovakia Senec
 • PORSCHE INTER AUTO s.r.o., BA
 • MAN, užitkové vozidlá, BA
 • AUTOPALACE s.r.o., BA
 • BOAT a. s., BA
 • JL spol. s r. o., BA
 • DANUBIA SERVICE a.s., BA
 • Auto Impex spol. s r.o., BA
 • Auto Ideal Suzuki, Bratislava
 • Peugeot Bratislava,s.r.o
 • DRUDOP SOD, BA
 • AUTO ALBA spol. s r. o., BA
 • Opravovne MV SR Bratislava, BA
 • Kari real Slovakia, Pezinok
 • HOMOLA, autoservisná technika Bratislava
 • Hollen, Bratislava 
 • Volvo, Senec

Odborný výcvik učebnom odbore 6475 H technicko-administratívny pracovník 02 zameranie logistika:

Realizujeme podľa inovovaných učebných osnov, ktoré spĺňajú základné požiadavky praxe. Obsah vzdelávania a prípravy je orientovaný na potreby praxe. Odborná príprava sa realizuje v interných dielenských priestoroch a na zmluvných pracoviskách v štátnej, verejnej správe a komerčných firmách. Zmluvné pracoviská: Carcosustics Senec, Alza Senec.