PK VVP

Kategória: Uncategorised
Prečítané: 1444x

Konzultačné hodiny pre žiakov s individuálnym študijným. plánom sa uskutočnia po dohode s vyučujúcimi v posledný týždeň v mesiaci.

   

    utorok         13.30 – 15.30

    štvrtok        13.30 – 15.30

 

Konzultačné hodiny pre žiakov končiacich ročníkov z predmetu slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a nemecký jazyk sa budú uskutočňovať v mesiacoch marec až apríl každú stredu v čase od 14.00 do 15.30. Konzultácie zabezpečia vyučujúci v končiacich ročníkoch.

Členovia predmetovej komisie:

 

Mgr.Iveta Gašparová – predseda PK

aprobácia: nemecký jazyk – ruský jazyk - občianska náuka

 

PhDr. Oľga Hlaváčková

aprobácia: slovenský jazyk – občianska náuka – anglický jazyk – etická výchova

 

Mgr.Iveta Miková

aprobácia: anglický jazyk – pedagogika – etická výchova

 

Mgr. Mária Sebíňová

aprobácia: slovenský jazyk a literatúra – dejepis

 

Mgr. Arpád Szigeti

aprobácia: telesná výchova – občianska náuka

 

Mgr. Stanislav Miko

aprobácia: telesná výchova – zemepis

 

RNDr. Anna Špacírová

aprobácia: informatika – matematika – biológia

 

Ing. Želmíra Rarbovská

aprobácia: technické odborné predmety