Projekty ukončené v šk. roku 2013/2014

Kategória: Uncategorised
Prečítané: 3020x

Projekty ukončené v šk. roku 2013/2014

 

 

 

1.      K 30.09.2014 boli  zaslané záverečné správy a oficiálne ukončené dva medzinárodné projekty:

a)      Comenius: Európska komunikácia v procese celoživotného vzdelávania,

b)      Leonardo da Vinci - Partnerstvá: Poradenstvo za účelom dosiahnutia správnych výsledkov v európskom vzdelávaní.

 

2.      V čase od 27.10. do 08.11. 2013 bola učiteľka anglického jazyka Ing. Monika Rybová na stáži vo fínskej strednej odbornej škole Etelä Karjalan Ammatiopisto v Lappeenrante. Témou stáže bola "Práca s integrovanými študentmi".

 

3.      V čase od 29.03. do 24.05. 2014 v rámci projektu Leonardo da Vinci - Mobility pôsobila SOŠ Senec ako sprostredkujúca organizácia pre strednú odbornú školu Magestil v Lisabone na zabezpečenie odbornej stáže v slovenských firmách dvom portugalským študentom - Maria Gomés a Pedro Esperanca.

 

4.      V čase od 01.06. do 19.06. 2014 zabezpečila SOŠ Senec odbornú stáž v slovenskej firme fínskemu študentovi Olii Suutari zo strednej odbornej školy Etelä Karjalan Ammatiopisto v Lappeenrante. Stáž sa nekonala v rámci EÚ projektu, ale na základe dohovoru medzi školami.

 

 

 

 

 

 

 

V Senci 22.09.2014                                                        

Vypracovala: PaedDr. Oľga Hlavačková, projektová manažérka