Žiacka rada

Kategória: Uncategorised
Prečítané: 1871x

Žiacka školská rada (ŽŠR)

V zmysle platnej legislatívy pracuje na Strednej odbornej škole automobilovej a podnikania Senec žiacka školská rada, ktorá plní formu študentskej samosprávy. Hlavným zámerom ŽŠR je podieľať sa na výchove žiakov našej školy, ktorí budú aktívne pracovať v škole i mimo nej v oblasti školského a verejného života. Prostredníctvom žiackej školskej rady majú žiaci možnosť demokraticky ovplyvňovať dianie v škole, participovať na ňom, vyslovovať svoje nároky a požiadavky. Žiaci si prostredníctvom žiackej školskej rady trénujú svoje komunikačné zručnosti, osvojujú si štýl asertívneho správania, posilňujú si svoje rozhodovacie kompetencie, získavajú vedomie o svojich právach, preberajú na seba zodpovednosť. Naším cieľom je podporovať a organizovať činnosť študentskej samosprávy počas celého školského roka, a tak informovať školskú i mimoškolskú verejnosť o potrebách a problémových oblastiach našich žiakov. 

 

Členova žiackej rady sú:

P.č.

Trieda

Meno a priezvisko žiaka

1.

I. E

Dominika Rendeková

2.

II. E

Annamária Rigóová

3.

III.E

Michaela Gilbert

4.

I.V

Branislav Peřina

5.

II.V

Michal Mikuš

6.

III.V

Matej Podmanický

7.

II.M

Lukáš Filo