Projekty

Kategória: Uncategorised
Prečítané: 3100x

Databáza slúži na šírenie a propagáciu výsledných produktov projektových aktivít realizovaných na SOŠ Senec

 

Projektová činnosť na SOŠ v šk. roku 2014/2015
1. Program: Erasmus+
    Kľúčová aktivita: Vzdelávacie mobility jednotlivcov
    Názov projektu: Skúsenosť v Európe I
    Číslo zmluvy: 2014-1-SK01-KA102-000056
    Náplň projektu: Ďalšie vzdelávanie zamestnancov, školenia a výučba

Štyria pedagógovia vycestujú do Velešína v Českej republike na Strednú odbornú školu strojársku a elektrotechnickú, kde budú počas jedného týždňa dvaja pedagógovia vyučovať odborné strojárske predmety a dvaja pedagógovia budú získavať skúsenosti počas hospitácií na odborných predmetoch.
        
2. Program: Erasmus+
    Kľúčová aktivita: Vzdelávacie mobility jednotlivcov
    Názov projektu: Zdieľanie zručností v Európe IV   
    Náplň projektu: Odborná stáž zahraničných študentov v slovenských firmách

Dvaja študenti z Portugalska prídu na 60 dňovú prax do Senca od 29.03.2015 do 29.05.2015. Naša škola im zabezpečí  ubytovanie, kultúrnu a jazykovú adaptáciu a miesto praxe v slovenskej firme.

3.  Dvojstranná dohoda medzi školami, financovanie fínskym účastníkom zabezpečuje
     CIMO - fínska organizácia pre medzinárodné mobility a spoluprácu vo Fínsku.
     Dvaja študenti v sprivode jedného pedagóga prídu na dvojmesačnú prax do Senca a jeden 
     Naša škola im zabezpečí  ubytovanie, kultúrnu a jazykovú adaptáciu a miesto praxe v slovenskej firme.
    
4.  Program: Štipendijný program EHP Slovensko
     Kľúčová aktivita: Prípravné stretnutie
     Názov projektu: Praktické vzdelávanie študentov a učiteľov
     Číslo zmluvy: EHP-04/SK06-I-01-006/2014

Náplň prípravného stretnutia:    
Uskutočnilo sa od 01.09.2014 do 05.09.2014 na SOŠ Senec. Cieľom stretnutia bolo vytvoriť projekt bilaterálnej spolupráce so Strednou odbornou školou - Åsane videregående skole v Bergene v Nórsku. Bol vytvorený projekt zameraný na plánovanie a manažovanie v cestovnom ruchu založenom na regionálnych možnostiach vo dvoch partnerských krajinách v Nórsku a na Slovensku využívajúc rôzne marketingové nástroje. Žiadosť o projekt bola odoslaná dňa 12.09.2014 do agentúry SAIA.

 

PaedDr. Oľga Hlavačková

Projektová manažerka