Leonardo Da Vinci, Mobility

Kategória: Uncategorised
Prečítané: 2882x

Leonardo Da Vinci, Mobility

 Úspešné ukončenie projektu Leonardo da Vinci – Partnerstvá

 

 Od šk. roka 2013/2014 sa budú naši študenti na hodinách anglického a nemeckého jazyka, na ekonomických predmetoch a na informatike pripravovať ako úspešne zvládnuť prijímací pohovor v cudzom jazyku, aby sa mohli uchádzať o zamestnanie v krajinách EU a v ďalších krajinách, alebo v prestížnych zahraničných firmách pôsobiacich na Slovensku.

 

 PaedDr. Oľga Hlavačková

 

 

Úspešná medzinárodná spolupráca SOŠ

 Stredná odborná škola, Kysucká 14 v Senci je od augusta 2011 zapojená do medzinárodného projektu Leonardo da Vinci – Partnerstvá s názvom Poradenstvo za účelom dosiahnutia správnych výsledkov v európskom vzdelávaní. Tím pedagógov spolupracuje s piatimi zahraničnými partnerskými stranami.

 

 Cieľom projektu je analyzovať nové požiadavky trhu práce v kontexte hospodárskych a sociálnych zmien, a tak pomôcť študentom odborného vzdelávania v ich prechode zo školy na trh práce a získať potrebné zručnosti, ktoré sú nevyhnutné pri zvládnutí pracovných pohovorov v cudzom jazyku a pri uplatnení sa v zamestnaní v rôznych krajinách EU alebo v zahraničných firmách pôsobiacich na Slovensku.

 

 V termíne od 2. do  6. apríla 2013 sa v priestoroch našej školy uskutočnilo pracovné stretnutie na medzinárodnej úrovni, ktorého sa zúčastnili zástupcovia partnerských strán z Francúzska, Turecka (Izmit), Litvy, Fínska a Turecka (Istanbul).K úspešnému priebehu stretnutia pomohli škole Mestský úrad v Senci a svojou veľkorysou sponzorskou podporou firma Chestreal Progress, a.s. zo Senca, čím bola zabezpečená dôstojná reprezentácia nielen SOŠ, Senca a jeho regiónu, ale aj školstva Slovenskej republiky. Srdečne ďakujeme!

 Celý projekt bude ukončený v júli 2013. Po jeho skončení sa príprava študentov stane súčasťou Školského vzdelávacieho programu a bude sa uskutočňovať na vyučovacích hodinách anglického a nemeckého jazyka, odborných ekonomických predmetov a informatiky. Projekt tak pomôže absolventom SOŠ dobre obstáť v silnej konkurencii na pracoviskách prestížnych firiem.

 PaedDr. Oľga Hlavačková

 koordinátorka projektu

 

 

Plánované medzinárodné projekty a aktivity s medzinárodnou účasťou v školskom roku 2012/2013.

 

1.Projekty schválené národnou agentúrou celoživotného vzdelávania – SAAIC.

 

       
       

Leonardo Da Vinci –11342 1429

Partnerstvá

01.08.2011-

31.07.2013

 

Poradenstvo za účelom dosiahnutia správnych výsledkov v európskom vzdelávaní

Projekt bude analyzovať nové požiadavky trhu práce v kontexte hospodárskych a sociálnych zmien, aby pomohol študentom odborného vzdelávania v ich prechode zo školy na trh práce s cieľom získať potrebné zručnosti, nevyhnutné pri získavaní zamestnania a pracovných pohovoroch v rôznych EU krajinách.

 Schválený grant: 18 000 EUR

 

Francúzsko

Litva

Slovensko

Turecko(2x)

Leonardo Da Vinci –11321 1185

Mobility

01.09.2011-23.09.2012

Priestor EÚ pre odbornú stáž slovenských žiakov

Žiaci učebného odboru auto opravár sa zúčastnia trojtýždňovej stáže vo vybraných partnerských organizáciách(autoservisoch alebo továrňach na výrobu áut), kde budú získavať nové skúsenosti v rámci svojho odboru- automechanik, autoelektrikár alebo auto lakovník. Budú si tiež zlepšovať znalosť odbornej terminológie.

 Schválený grant: 25 966 EUR

 

Fínsko, Nemecko, Turecko

 V šk.roku-2012/2013 plánuje fínska škola Etelä Karjalan Ammatiopisto z Lappeenranty

 vyslať k nám na stáž 3-4 študentov, na obdobie marec, apríl, máj 2013.

 Na základe predchádzajúcej dobrej skúsenosti plánuje v šk.roku 2012/2013,fínska škola Etelä Karjalan Ammatiopisto z Lappeenranty vyslať do SOŠ Senec učiteľa na stáž. Pán Olli-Pekka Toukola bude vyučovať „Podnikanie v škadinávskom štýle“, obdobie 09-16.11.2012.

Prvý krát v rámci projektu LDV. Mobility, prídu do SOŠ Senec 2 študenti z portugalskej školy Magestil z Lisabonu na dvojmesačnú stáž do slovenských firiem, obdobie marec, máj 2013.

 V Senci 07.09.2012

 Vypracovala: Ing. Monika Rybová, koordinátor medzinárodných projektov

 

Študenti a učitelia Strednej odbornej školy v Senci, Kysucká 14, budú pracovať v školskom roku 2011/2012 na troch medzinárodných projektoch, spolu s partnermi z Bulharska, Fínska, Francúzska, Litvy, Nemecka, Talianska a Turecka.

 1.Projekt LEONARDO DA VINCI, PARTNERSTVÁ, „ Poradenstvo za účelom dosiahnutia správnych výsledkov v európskom vzdelávaní“. Projekt bude analyzovať nové požiadavky trhu práce v kontexte hospodárskych a sociálnych zmien, aby pomohol študentom odborného vzdelávania v ich prechode zo školy na trh práce s cieľom získať potrebné zručnosti, nevyhnutné pri získavaní zamestnania a pracovných pohovoroch v rôznych EU krajinách.

2.Projekt LEONARDO DA VINCI, MOBILITY, „Priestor EÚ pre odbornú stáž slovenských žiakov“. Žiaci učňovského odboru auto opravár sa zúčastnia trojtýždňových stáží vo vybraných partnerských autoservisoch alebo továrňach na výrobu áut, kde budú získavať nové skúsenosti v rámci svojho odboru - automechanik, autoelektrikár alebo autolakovník. Budú si tiež zlepšovať znalosť odbornej terminológie v cudzom jazyku.

Projekty budú financované Európskou Úniou v celkovej hodnote 64 966 EUR.

Ing.Rybová, koordinátor

 

Leonardo Da Vinci, Mobility

 

 

Typ projektu

Číslo

Názov

Zapojené krajiny

Popis projektu

2004/05

LDV

SK/04/A/F/PL-402107

Výmena skúseností a poznatkov z oblasti administratívy a obchodu

Slovensko,Nemecko

Študenti odbornej školy sú na stáži v zahraničných firmách, kde v reálnych podmienkach vykonávajú prax, ktorá je súčasťou ich štúdia.

2005/06

LDV

SK/05/A/F/PL-5011021

Výmena skúseností a poznatkov z oblasti administratívy a obchodu

Slovensko,Nemecko

Študenti odbornej školy sú na stáži v zahraničných firmách, kde v reálnych podmienkach vykonávajú prax, ktorá je súčasťou ich štúdia.

2006/08

LDV

SK/06/A/F/PL-6011029

Fínsko-Slovensko-Nemecká sieť odbornej prípravy

Slovensko, Nemecko, Fínsko

Študenti odbornej školy sú na stáži v zahraničných firmách, kde v reálnych podmienkach vykonávajú prax, ktorá je súčasťou ich štúdia.

 

Leonardo Da Vinci, Mobility

 

 

Typ projektu

Číslo

Názov

Zapojené krajiny

Popis projektu

2008 - 2010

LDV

SK/08/LDV/IVT/01-83210197

Priestor Európskej Únie v Nemecku, Fínsku a Bulharsku pre odbornú prípravu žiakov

Slovensko, Nemecko, Fínsko, Bulharsko

Študenti odbornej školy sú na stáži v zahraničných firmách, kde v reálnych podmienkach vykonávajú prax, ktorá je súčasťou ich štúdia. Skvalitňujú si  zručnosti v svojom odbore, rozvíjajú si jazykové schopnosti, zdikonaľujú si ja

 

 

Fotogaléria Projekt LDV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Projekt-organizácia

Názov projektu

Termín začatia

Termín ukončenia

Výsledky-cieľ

Hodnota

 

SAAIC Leonardo da Vinci

Priestor Europskej únie v Nemecku,Fínsku a Bulharsku pre odbornú prípravu slovenských žiakov

1.9.2008

23.4.2010

zvýšenie záujmu o prácu v EU-stáž žiakov školy Nemecko,Fínsko,Bulharsko

36 022,0€ 1 085 198,7 Sk