ERASMUS +

Kategória: Uncategorised
Prečítané: 1542x

ERASMUS +

Naši pedagógovia vyučovali v Českej republike

 

V školskom  roku 2014/2015 naša škola pracovala okrem iných medzinárodných projektov aj na projekte " Experience in Europe I" v rámci programu Erasmus+.

Projekt bol zameraný na získanie nových skúseností a zručností pedagogických zamestnancov v stredoškolskom odbornom vzdelávaní. Naši pedagógovia aplikovali vyučovacie metódy a formy práce v podmienkach partnerskej školy - Střední odborná škola strojní a elektrotechnická (SOŠSaE) Velešín v Českej republike, vyučovali nových žiakov, vymieňali si odborné vedomosti s českými kolegami.   

Dvaja pedagógovia vyučovali odborné ekonomické predmety a elektrotechnické predmety a ďalší dvaja pedagógovia sa zúčastňovali hospitácií na odbornej technickej príprave žiakov. Štyria pedagogickí zamestnanci počas týždennej mobility tak získali cenné informácie a nadobudli zručnosti v oblasti podpory technického vzdelávania. Okrem toho sa zúčastnili aj exkurzií do podnikov Juhostroj Velešín a Schwan cosmetics Český Krumlov, navštívili VŠTE České Budějovice a zúčastnili sa tiež prehliadky mesta Český Krumlov.

SOŠSaE Velešín a SOŠ Senec prehĺbili svoju vzájomnú spoluprácu, čo sa prejavuje pri tvorbe nových projektov.