Comenius, školské partnerstvá

Kategória: Uncategorised
Prečítané: 1690x

Comenius, školské partnerstvá

 

1.Projekty schválené národnou agentúrou celoživotného vzdelávania – SAAIC.

 

 

Typ a číslo projektu Trvanie Názov, opis projektu a schválený grant Zapojené krajiny
1.COMENIUS – 01.08.2011-31.7.2013 Európska komunikácia v procese celoživotného vzdelávania  
11112 1428 multilaterálne projekty   Zámerom projektu je rozvinúť u mladých ľudí aktívne občianstvo a sociálne začlenenie, objavovaním rozdielností a podobností vo verbálnej a neverbálnej komunikácii, a tak prispieť k lepšiemu porozumeniu medzi európskymi kultúrami a ich zvykmi. Tiež má prispieť k zlepšeniu vzťahov medzi učiteľmi a vedením školy, medzi samotnými učiteľmi, a samozrejme  prekonať komunikačnú bariéru medzi učiteľom a žiakom. Fínsko Francúzsko Bulharsko
Slovensko
Taliansko
Turecko
    Schválený grant: 21 000 EUR  

 V Senci 07.09.2012

Vypracovala: Ing. Monika Rybová, koordinátor medzinárodných projektov

 

 

Študenti a učitelia Strednej odbornej školy v Senci, Kysucká 14, budú pracovať v školskom roku 2011/2012 na troch medzinárodných projektoch, spolu s partnermi z Bulharska, Fínska, Francúzska, Litvy, Nemecka, Talianska a Turecka.

1.Projekt COMENIUS, „Európska komunikácia v procese celoživotného vzdelávania“. Zámerom projektu je rozvinúť u mladých ľudí aktívne občianstvo a sociálne začlenenie, objavovaním rozdielností a podobností vo verbálnej a neverbálnej komunikácii, a tak prispieť k lepšiemu porozumeniu medzi európskymi kultúrami a ich zvykmi. Tiež má prispieť k zlepšeniu vzťahov medzi učiteľmi a vedením školy, medzi samotnými učiteľmi, a samozrejme  prekonať komunikačnú bariéru medzi učiteľom a žiakom.

Ing.Rybová, koordinátor

 

Predcháduajúce roky: 2001 - 2008

Comenius, školské partnerstvá

Rok

Typ projektu

Číslo

Názov

Zapojené krajiny

Popis projektu

2001/02

Comenius1

COM1.1/2001/02p-BA-1

Ako založiť podnik v Európe

Slovensko,Nemecko, Fínsko,

Portugalsko

Študenti vytvárali podnikateľský plán spoločný pre zúčastnené krajiny

2002/03

Comenius1

COM1.1/2002/22k-BA-2

Ako založiť podnik v Európe

2001/02

Comenius1

COM1.1/2001/03p-BA-1

Môj región-moja budúcnost

Slovensko,Nemecko, Poľsko,

Taliansko

Študenti zisťovali aké perspektívy má región.

2002/03

Comenius1

COM1.1/2002/23p-BA-2

Môj región-moja budúcnost

2004/05

Comenius1

COM1.1/2004/18k-BA-1

Marketing v Európe

Slovensko, Nemecko, Fínsko, Rakúsko, Rumunsko

Študenti vytvárali marketingový plán spoločný pre zúčastnené krajiny

2005/06

Comenius1

COM1.1/2005/34p-BA-2

Marketing v Európe

2006/07

Comenius1

COM1.1/2006/41p-BA-3

Marketing v Európe

 

Projekty:

Comenius, školské partnerstvá

Rok

Typ projektu

Číslo

Názov

Zapojené krajiny

Popis projektu

2008-2010

Comenius

COM/8110 0447p-BA

Sociálny marketing pre organizácie zaoberajúce sa ochranou životného prostredia

Slovensko, Nemecko, Turecko, Bulharsko

Študenti vytvárali marketingový plán pre neziskové organizácie zaoberajúce sa ochranou životného prostredia.

 

Fotogaléria Projekt Comenius

 

SAAIC Comenius Socialny marketing pre organizácie zaoberajúce sa ochranou životného prostredia 1.8.2008 31.7.2010     marketing v Europe-zlepšenie komunikácie v anglickom jazyku, vedomosti v oblasti marketingu a ekon.predmetov , Nemecko, Bulharsko,Turecko 25 000,0€ 753 150,0 Sk