Výchovné poradenstvo

Kategória: Uncategorised
Prečítané: 2593x

Výchovné poradenstvo

miestnosť: 308       3. poschodie
konzultačne hodiny: štvrtok od 13:15 do 14:15

 

Komisia výchovného poradenstva SOŠ automobilovej a podnikania Senec

Predseda: Mgr. Iveta Miková  
Členovia:
p. Oľga Benkovská, pracovníčka personálneho oddelenia
Ing. Iveta Lešková, ING.PAED.IGIP – hlavná učiteľka pre odborné premety a praktickú prípravu
triedny učiteľ, MOV, vychovávateľ