Pedagogickí zamestnanci

Kategória: Uncategorised
Prečítané: 2171x

Pedagogickí zamestnanci v školskom roku 2017/2018


1. Ing. Ľubomíra Hrubanová, riaditeľka
2. Mgr. Gašparová Iveta, ZRTV  
3. Ing. Iveta Lešková, ING. PAED. IGIP, hl. MOV
4. Anna Hulíková, ŠI
5. Mgr. Jana Balková
6. Mgr. Jozef Dúc 
7. Ing. Jarmila Krasňanská
8. Mgr. Iveta Miková
9. p. Dagmar Nagyová - vychovávateľka ŠI
10. Ing. Miloš Pagáč
11. Ing. Želmíra Rarbovská
12. p. Igor Rášo - majster odborného výcviku
13. Mgr. Mária Sebíňová
14.  Ing. Margita Šiariková - vychovávateľka ŠI
15.  RNDr. Anna Špacírová
16. Ing. Alžbeta Švardová
17. Mgr. Arpád Szigeti