Pedagogickí zamestnanci

Kategória: Uncategorised
Prečítané: 3200x

Pedagogickí zamestnanci v školskom roku 2017/2018


1. Ing. Ľubomíra Hrubanová, riaditeľka
2. Mgr. Gašparová Iveta, ZRTV  
3. Ing. Iveta Lešková, ING. PAED. IGIP, hl. MOV
4. Anna Hulíková, ŠI
5. Mgr. Jana Balková
6. Mgr. Jozef Dúc 
7. Ing. Jarmila Krasňanská
8. Mgr. Iveta Miková
9. p. Dagmar Nagyová - vychovávateľka ŠI
10. Ing. Luboš Kubena
11. p. Igor Rášo - majster odborného výcviku
12. Mgr. Mária Sebíňová
13. Ing. Margita Šiariková - vychovávateľka ŠI
14. RNDr. Anna Špacírová
15.Ing. Marián Štrpka
16. Ing. Alžbeta Švardová
17. Mgr. Arpád Szigeti